○VB.net ファイルダイアログ

■ファイルを開くダイアログ    Dim FDlg As New OpenFileDialog()
    FDlg.InitialDirectory = "c:\"
    FDlg.Filter = "txt テキストファイル|*.txt" + _
                 "|html ファイル|*.html" + _
                 "|その他|*.*"
    FDlg.FilterIndex = 0
    FDlg.RestoreDirectory = True

    If FDlg.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      Debug.WriteLine(FDlg.FileName)
    End If


■ファイルを保存ダイアログ    Dim FDlg As New SaveFileDialog()
    FDlg.InitialDirectory = "c:\"
    FDlg.Filter = "txt テキストファイル|*.txt" + _
                 "|html ファイル|*.html" + _
                 "|その他|*.*"
    FDlg.FilterIndex = 0
    FDlg.RestoreDirectory = True

    If FDlg.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      Debug.WriteLine(FDlg.FileName)
    End If▲トップページ > Visual BASIC と C#